Adopcja Serca

We wrześniu 2016 r. jako Wspólnota Małżeństw Odnowy w Duchu Świętym w Białymstoku postanowiliśmy adoptować dziecko w ramach „duchowej adopcji serca”. Wystąpiliśmy do Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego z prośbą o wskazanie dziecka, któremu przez co najmniej rok będziemy pokrywali koszty utrzymania i nauki. Od września ubiegłego roku co miesiąc wpłacamy 16 EUR na ten cel. Pod koniec grudnia 2016 r. otrzymaliśmy radosną informację o adoptowaniu przez nas dziesięcioletniej dziewczynki Aboua Marie Esther Bosse pochodzącej z Wybrzeża Kości Słoniowej. W najbliższym czasie wyślemy do niej list z pozdrowieniami i z zapewnieniem o modlitwie za nią.


Osobami odpowiedzialnymi w naszej wspólnocie za kontakt z Pallotyńskim Sekretariatem Misyjnym i z naszą Córką są: Ela i Marian Minkiewiczowie.