Dlaczego PETRA?

  1. Petra oznacza skałę, opokę, bastion przeciw zakusom złego (szczególnie dot. to rodziny we współczesnym świecie – siostra Łucja z Fatimy).
  2. Skała jest symbolem jedności, wytrwałości, stałości, stabilności, trwałej i niezmiennej postawy, przekonań, jest symbolem siły i wierności chroniącego nas Boga.
  3. Skała to symbol Syna Bożego jako Wody Życia, a temu kto pije wodę żywą, zapewniony jest żywot wieczny.
  4. Skała jest uznana przez Jezusa za najlepsze miejsce dla budowania domu, a dom postawiony na piasku uznany jest za złą budowlę.
  5. Petra to także nazwa starożytnego miasta  w obecnej  Jordanii  wykutego w skale, do którego  prowadzi  jedyna wąska droga wśród skał. Miasto to było bardzo trudne do zdobycia dla wrogów i bezpieczne dla mieszkających tam koczowniczych plemion.
  6. Dobre małżeństwo to dom zbudowany na skale, którego nie zmiotą burze, a wspólnota małżeństw to jak (bezpieczne) miasto wykute w skale czyli Petra w Jordanii.