Świadectwo 2

Krótkie świadectwo z rekolekcji wakacyjnych dla rodzin Orzysz 2019
„To był nadzwyczajny tydzień. Czas cudów i doświadczenia Bożej miłości.
Gdy przyjechaliśmy tu pierwszy raz Bóg uratował naszą rodzinę nauką dialogu małżeńskiego.
Drugie rekolekcje zbliżyły nas do Boga, dały poczucie Jego obecności i realnego, konkretnego działania w ludzkim życiu.
Teraz, za trzecim razem, Pan Bóg na nowo podarował nam siebie wzajemnie, jako męża i żonę. To był najlepszy tydzień naszej wspólnej historii. Otrzymaliśmy łaskę żarliwej wspólnej modlitwy podczas adoracji Pana Jezusa i nowe spojrzenie na siebie. Spojrzenie nowymi oczami, pełnymi miłości, ciepła, ufności. Spojrzenie sercem pełnym pokoju i wzajemnej, ofiarnej miłości.
Rekolekcje dla rodzin na Mazurach uratowały nasze małżeństwo. Wiem, ze mogą pomóc każdemu, bez względu na rodzaj i skalę przeżywanych trudności.
To czas modlitwy i zabawy. Spotkanie z Bogiem i współmałżonkiem. Czas dla dzieci i samego siebie. Spotkanie z doświadczeniem życia innych małżeństw.
Nauka komunikacji, empatii, wzajemnego zrozumienia, szacunku i przebaczenia.
Nie ma lepszej i szybszej terapii małżeńskiej!