Dzień 1

MATKO KOŚCIOŁA, módl się za nami.

Wspólna małżeńska modlitwa to gwarant trwałości sakramentalnej więzi. Wystarczy krótkie westchnienie do Boga razem ze Współmałżonkiem, ale odmawiane wiernie każdego dnia, by realnie zbliżyć się w stronę Nieba.

Temu też mają służyć te majowe spotkania z Litanią Loretańską – wspólna modlitwa ma jednoczyć, a słowa litanii mają być drogowskazem.

Nasz pierwszy drogowskaz na drodze do Nieba ukryty jest w wezwaniu:

Maryjo – MATKO KOŚCIOŁA.

Matka Kościoła to Ta, która Kościół kocha i dba o Niego jak o własne dziecko. Pomaga Mu, pozwala wzrastać, otacza opieką.

Czym dla nas – małżonków – miałaby być taka troska o Kościół?

Korzystaniem z sakramentów? Tak. W końcu gdyby nie Kościół, nie byłoby Małżeństwa.

Uczestnictwem w Eucharystii? Bez wątpienia. To nasza siła i Chleb Życia.

To jednak nie wszystko. Kościół to wspólnota, z greckiego „zgromadzenie”, w tłumaczeniu dosłownym: „wołam spoza, zwołuję”. Kościół zatem to Ci, którzy zostali POWOŁANI. A nasza pierwsza wspólnota, nasz mały kościół, to właśnie nasze małżeństwo. Małżeństwo, do którego POWOŁAŁ nas sam Bóg.

Czy patrzycie na swoje powołanie jak matka na dziecko? Czy macie dla niego tyle czułości i cierpliwości? Czy kiedy ma gorszy czas, tulicie je do serca? Czy wierzycie w nie wtedy, gdy inni nie dają mu szans? Czy nawet kiedy pobłądzi, mówicie: jesteś moje, tylko moje, nigdy Cię nie zostawię, nigdy się Ciebie nie wyrzeknę? Czy jest dla Was najważniejsze?

Odmawiając litanię, proś dziś ze swoim Współmałżonkiem o matczyną miłość do swojego powołania. By było Waszym oczkiem w głowie, byście troszczyli się o jego zdrowy wzrost karmiąc go tym, co najlepsze i byście – jak Matka Najświętsza – wstawiali się za nie w żarliwej modlitwie.

Usiądźcie do wieczernika, zapalcie święcę, wzywajcie mocy Ducha Świętego i otwierajcie serca na spotkanie żywego Boga i Jego Najświętszej Matki.

Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA