Dzień 2

MATKO ŁASKI BOŻEJ, módl się za nami.

Zdrowaś Maryjo, ŁASKI pełna, Pan z Tobą! Słowa ukryte w pozdrowieniu anielskim są dla nas bezcennym drogowskazem podczas naszej małżeńskiej wędrówki z Maryją. Kolejne wezwanie Litanii Loretańskiej wraca do tej niezwykłej tajemnicy.

Kecharitomene to Ta, która znalazła łaskę u Pana. Mimo iż nie rozumiała, co znaczy anielskie pozdrowienie, przyjęła je z wiarą i stała się tym samym naczyniem dla samego Boga. Jak to możliwe, że młodziutka dziewczyna z Nazaretu została matką Syna Bożego? Co zrobiła, żeby na to zasłużyć? Prawdopodobnie nic. Poza trwaniem na modlitwie. Bóg sam obdarował ją wszystkim, czego potrzebowała. Bóg obdarował ją ŁASKĄ.

Jak w naszym małżeństwie możemy naśladować Tę, która stała się Pośredniczką wszystkich łask?

Odpowiedź ukryta jest w samym znaczeniu słowa ‘charis’. ŁASKA to inaczej niezasłużony dar. Gest dobroci okazany za nic. Ofiara, która jest aktem miłości. Miłości, na którą ktoś nie musiał zasłużyć.

Czy szukasz okazji do bycia łaskawym Małżonkiem? Czy masz w sobie pragnienie bezinteresownych gestów, za które odpłatę otrzymasz dopiero w Niebie? Czy obdarowujesz wtedy, gdy Twój Współmałżonek na to po ludzku nie zasłużył – zranił Cię, nie daje z siebie wiele, a może nawet gardzi tym, co dostaje?

Usiądź dziś blisko swego Współmałżonka, weź go za rękę i pomyśl o nim NAJŁASKAWIEJ jak potrafisz. Odmawiając z nim Litanię Loretańską, módl się, by Bóg napełnił go swoją łaską. Uczyń ten dar modlitwy całkowicie bezinteresownym. Proś, by Bóg dał mu łaski potrzebne dla niego samego, dla jego relacji z Bogiem, dla wygrania bitew, które toczy w swoim sercu. Nie chciej niczego dla siebie. Módl się gorliwie, byś po wszystkim mógł spojrzeć mu w oczy i powiedzieć: Pan z Tobą!

I niech to będzie upragniony owoc dzisiejszego spotkania.

Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA

Jeśli czujecie jeszcze głód modlitwy, trwajcie na czuwaniu odkrywając wraz z ks. Dominikiem Chmielewskim „Sekret Kecharitomene”:

https://www.youtube.com/watch?v=a2BHLBbUny8