Dzień 4

MATKO NIESKALANA, módl się za nami!

🌸Powyższa cnota Maryi odnosi nas do Jej świętego, niepokalanego jestestwa. Najpiękniejsza z Niewiast, z woli Boga, stała się doskonała i nieskazitelna, by wydać na świat Mesjasza. Jej pokorna dusza, trwając w Bożej obecności, pozostała bez skazy.💖

🌸Pragnąc nieskalanego życia winniśmy, jak Maryja, pozwolić, by Jezus w nas zamieszkał. By rozpromienił nas swoim światłem. By Jego łaska oczyszczała nas z brudu i byśmy nie skalali się grzechem.💖

🌸Nieco bardziej przyziemne znaczenie Maryjnej cnoty może wyznaczać nam jeszcze jedno zadanie, stricte małżeńskie. I bywa ono niekiedy trudniejsze niż dążenie do moralnej doskonałości.💖

🌸„Skalać” – wg Słownika języka polskiego – oznacza ‘zhańbić coś stanowiącego dla kogoś wartość godną szacunku’. Skalać Współmałżonka to zatem odebrać godność temu, co dla niego cenne. Wydrwić słowa, które wypowiedział z powagą. Nie zwrócić uwagi na pracę, której poświęcił wiele czasu i serca, choć może przyniosła marne rezultaty. Ośmieszyć pasję, która go uszczęśliwia, a Tobie wydaje się stratą czasu. Wykpić pomysły i marzenia, które – choć trochę nierealne – pielęgnował w myślach od dziecka.💖

🌸Przypomnij sobie teraz, ile razy zdarzyło Ci się w taki sposób skalać swoją Żonę Lekceważąco zmienić temat, gdy z zapałem opowiadała Ci o swoich przeżyciach Kpić z bliskich jej osób, z relacji, które mają dla niej wielką wartość A Ty, Żono, pomyśl, ile razy żartowałaś wśród znajomych z porażek Męża A ile razy pogardliwie opowiadałaś o nim, gdy nie słyszał💖

🌸Módl się dziś w pokorze słowami Litanii Loretańskiej i proś, by Bóg oczyszczał ze skaz Twoje serce. Proś także o delikatną, szlachetną miłość, byś już więcej nie skalał swego Współmałżonka drwiącym spojrzeniem, sarkastyczną uwagą, lekceważeniem i kpiną. Pamiętaj, że jesteście dla siebie sakramentalnym darem. To wy nawzajem macie czynić siebie godnymi i wartościowymi.💖

🌸Dostrzeż dziś i doceń to, co dla Twego Współmałżonka stanowi wartość godną szacunku. I – jeśli jesteś już gotowy – przeproś go za to, ile razy go skalałeś.💖

Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA