Dzień 5

MATKO NAJCZYSTSZA, módl się za nami!

🌸Czym dla Ciebie jest czystość💖? Jakiej czystości dla siebie pragniesz💖

🌸Czy zabiegasz o czystość serca, które rozeznaje swoje intencje i walczy o to, by wygrywały te dobre? A może dbasz o czyste sumienie, by wstając rano spoglądać z szacunkiem na swoje odbicie w lustrze? Lub jeszcze inaczej – starasz się kontrolować własne myśli, by te nieczyste odpędzać od siebie, zanim przerodzą się w potrzeby i czyny? Albo usiłujesz zachowywać czystość w sferze seksualnej, do której najczęściej odnosi się wspominana cnota💖

🌸Naśladowanie cnoty czystości, która nierozerwalnie łączy się z obrazem Maryi, może przybierać różne formy. Zawsze jednak wypływają one z jednego źródła, jakim jest Ten, który jaśnieje prawdziwym blaskiem. Pamiętacie historię Mojżesza?
„Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała wskutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego.” (Wj 34,29–30)💖

🌸Powyższa historia pokazuje, że autentyczne spotkanie z Bogiem nie tylko oczyszcza serce, ale także zauważalnie rozpromienia nasze oblicze. Kiedy Ty, droga Żono, rozbłyśniesz takim blaskiem w Waszym domu, nie będziesz musiała wiele tłumaczyć swemu Mężowi, napominać go nieustannie i prosić o to, by traktował Cię godnie. A Ty, drogi Mężu, z obliczem pełnym Bożego światła, nie będziesz musiał upominać się o szacunek i udowadniać, ile jesteś wart. Jeśli widziałeś kiedyś człowieka przepełnionego Duchem Świętym, wiesz, co mam na myśli. To ten sam blask, który rozjaśnia święte lico Matki Bożej. To te same Światło, które opromieniało Mojżesza.💖

🌸Usiądź dziś wraz ze Współmałżonkiem do szczerej modlitwy i słowami Litanii proś najczystszą z Dziewic, by wypraszała Wam Ducha Świętego. Niech Jego moc oczyszcza w Was wszystko to, co nie ujrzało dotąd Światła. Niech na spotkanie z Bogiem wyjdą Wasze nieczyste intencje i myśli, nieumiarkowanie, wszelkie moralne wypaczenia w Waszej relacji. Proście o Piękno dla siebie nawzajem. Byście spoglądając na swoje twarze jak najczęściej potrafili w nich dostrzec odbicie samego Boga.✝️💖

Módlmy się:
https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA