Dzień 28

WSPOMOŻENIE WIERNYCH, módl się za nami.

🌺Wiara – oto sedno wszystkiego. Bez niej traci sens Boża perspektywa naszego życia. Bez niej nie uniesiemy ciężaru, jaki nakłada na nas codzienna egzystencja – trudności, choroby, niepokoje. Kto uśmiechnie się do nich nie wierząc w to, że Ojciec czuwa i wspomaga? Bez wiary traci sens także Małżeństwo – jego nierozerwalność staje się bowiem jedynie ludzką obietnicą, najtrudniejszym wyzwaniem, któremu trzeba samemu podołać. Jeśli brak Ci wiary, jak przetrwasz czas zwątpienia

Wiara wykracza poza nasze empiryczne doznania i rozumowe teorie. Nijak ma się niekiedy do namacalnej rzeczywistości. Jest w niej kropla szaleństwa i szczypta brawury. Pozwala umierającemu liczyć na cud uzdrowienia, a uciemiężonemu swoim losem oczekiwać szczęśliwego zwrotu akcji. Bez niej wszystko staje się jednowymiarowe i przewidywalne. Jak film, którego zakończenie ujawniono na początku. Czy chciałbyś oglądać go dalej

🌺Tak też jest z wiarą w małżeństwie. To ona nadaje mu koloryt i podtrzymuje, gdy po ludzku zdaje się nie rokować najlepiej. Niesie nadzieję na zmianę, poprawę, niespodziewane dobro. Dopóki na horyzoncie nie pojawiają się problemy, w zasadzie można by się bez niej obejść. Gdy jednak nadchodzi czas tego, co niewytłumaczalne i po ludzku trudne do zrozumienia czy pokonania, to właśnie wiara ratuje nam skórę.

❤️☝️Czym w zasadzie jest wiara Pięć znaczeń, które wskazuje definicja słownikowa, opisuje wszystko, czego potrzebują Małżonkowie, by przetrwać moment próby:

➡️ «przekonanie o istnieniu Boga»

➡️ «przekonanie, że coś jest słuszne, prawdziwe, wartościowe lub że coś się spełni»

➡️ «przeświadczenie, że istnieją istoty lub zjawiska nadprzyrodzone»

➡️ pot. «grupa ludzi zżytych ze sobą»

➡️ daw. «wierność komuś lub czemuś»

Jeśli wierzysz w Boga, ufasz, że spełnią się Jego obietnice i że niepojęta Boża moc urzeczywistnia się w Twoim życiu, a do tego jest obok zżyty z Tobą Małżonek, który wiernie trwa w jedności – wygrasz każda bitwę.❤️💪

🌺Tym, co wspomaga Twoją wiarę są właśnie toczone przez Ciebie batalie. Każda walka wygrana z trudem dla dobra Waszego małżeństwa, wzmacnia wiarę w siebie, w moc Waszej małżeńskiej przysięgi, a nade wszystko – w Boże błogosławieństwo. W poważnych potyczkach szybko przekonujemy się, ileż mądrości w zaleceniach św. Pawła, który przestrzegał przed zbytnią wiarą we własne możliwości i radził: „aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”.
(1 Kor 2,5)

🌺Maryja najpełniej objawiła się jako Wspomożycielka wiernych także podczas największego niebezpieczeństwa i trwogi. Papież św. Pius V ustanowił wezwanie litanijne, jakie dziś rozważamy, właśnie na pamiątkę zwycięstwa Italii nad flotą turecką. Bractwo, a później nawet arcybractwo Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zatwierdzono w Monachium również na pamiątkę bitwy, w której odniesiono zwycięstwo za wstawiennictwem Matki Bożej. W walkach, które i Wy, Małżonkowie, toczycie każdego dnia o swoją miłość, to Ona wspiera Was najskuteczniej.

🙏🔥Módlcie się dziś wspólnie o wspomożenie Waszej wiary. Niech dobry Bóg umacnia to, co wątłe. Spróbujcie także pozbyć się potrzeby, by za wszelką cenę rozumieć, kalkulować czy kontrolować. Zapragnijcie raczej wierzyć, że to, co niepoliczalne i niepojęte, spoczywa w Bożych rękach, a On ma moc większą niż Wasze analizy i teorie.
Proście także Maryję, by wspomagała wzrost Waszej wiary, aby rosła w siłę i dawała Wam radość z oczekiwania na to, co najlepsze. A potem pragnijcie cudów i „(…)
«według wiary waszej niech wam się stanie!» (Mt 9,29)

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA