Dzień 9

🌻PANNO ROZTROPNA, módl się za nami!

Roztropny – cóż za niepopularne słowo! Przypomnij sobie, kiedy ktoś obdarzył Cię takim komplementem

🌻Nie zabiegamy specjalnie o pierwszą z kardynalnych cnót. Choć wg Katechizmu Kościoła Katolickiego jest „woźnicą” pozostałych, choć strzeże sumienia i postępowania, nie bywa zwykle obiektem dążeń. Być zdrowym, bezpiecznym, szczęśliwym, kochanym, pięknym, docenianym – to tak, tego pragną nasze serca. Ale być roztropnym? Czy zdarzyło Ci się o to modlić

🤔Skoro jednak hymn wysławiający Maryję przywołuję cnotę roztropności, spróbujmy nieco zgłębić jej fenomen i tajemnicę.

🌻📚Cytowany już Katechizm wskazuje pożytek z roztropności bardzo konkretnie: „(…) uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia.” Roztropny to zatem ten, który wie, czego naprawdę potrzebuje i umie to osiągnąć w sposób skuteczny. Dzięki „woźnicy” potrafi dotrzeć na miejsce, do którego świadomie zmierza.👣

🌻Maryja doskonale wiedziała, czego pragnie. Pragnęła Boga. Nie była jednak w relacji z Nim bierna. „Jakże się to stanie?” – pytała Anioła. Chciała poznać środki do pełnienia dobra, wchodziła w relację z Bogiem. „(…) Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.” (Łk 2, 19)♥️

🌻🕯Panna roztropna to także ta, która – jak w Przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych – idąc na spotkanie pana młodego bierze ze sobą oliwę, by jej lampa nie zgasła w drodze. Wiemy, że Pan Młody to Jezus, a oliwa to łaska i chrześcijańskie życie. Trzeba czuwać i i czynić dobro, by nie wybrać się do Nieba z pustymi rękoma.🤲

🌻Przypowieść ta nawiązuje do ówczesnych zwyczajów weselnych w Palestynie i obrazuje uroczyste przeprowadzenie oblubienicy do domu oblubieńca. Jakże wspaniały to obraz! To obraz także Twoich zaślubin. Pamiętasz ten wyjątkowy dzień? Tę chwilę, kiedy w białej sukni niecierpliwie czekałaś na spotkanie swego Ukochanego? Te niezwykłe popołudnie, gdy wzruszony i podekscytowany jechałeś do swojej przyszłej Żony👰

🤔Pomyśl teraz, cóż takiego w dniu zaślubin ofiarowałeś swemu Współmałżonkowi?💝 Co jest Twoją oliwą? Bez jakiej łaski lampa Waszego małżeństwa zgaśnie? Która Twoja cecha jest środkiem do czynienia dobra w Waszej relacji? Co unikalnego wnosisz do Waszego domu, by nigdy nie brakło w nim ciepła i światła🏠

🙏👫Módl się dziś ze swoim Współmałżonkiem, by Maryja wypraszała Wam dar roztropności. Słuchaj uważnie słów Litanii Loretańskiej, przyglądając się im w swoim sercu. Pytaj Boga, która z cnót jest Twoją oliwą – łaskawość, miłosierdzie, pobożność, a może radość? Proś także o łaskę cierpliwości w oczekiwaniu na oliwę Twego Współmałżonka, jeśli ten wciąż spóźnia się ze swoim darem.

 A teraz spójrz na swego Męża, swoją Żonę i uświadom sobie, że dzień zaślubin wciąż trwa. Ciągle jesteście w drodze. We wspólnej drodze do Waszego Oblubieńca.

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA