Dzień 10

PANNO WSŁAWIONA, módl się za nami!

🌼Matka Boża to bez wątpienia najsławniejsza kobieta w Kościele. Zasłużyła na to – co nieco paradoksalne – swoim pokornym i posłusznym sercem. Jej zgoda na Boży plan, jej ufne „fiat”, uczyniło ze zwyczajnej dziewczyny Matkę Chrystusową i Świętą Pannę nad Pannami. Pragnęła jedynie wypełniać wolę swego Stwórcy, a stała się Królową wszystkich Świętych, Królową wniebowziętą. Oto paradoks sławy, jaka płynie z namaszczenia przez Boga Ojca.❤️

A Ty? U kogo chcesz się wsławić? Gdzie starasz się być popularny i ceniony

🌼Może jesteś sumiennym pracownikiem i zyskałeś uznanie dzięki swemu nieprzeciętnemu zaangażowaniu? Albo masz niezwykły talent, który przekułeś w pasję i odniosłeś prawdziwy sukces? Może jesteś rozchwytywany wśród znajomych, którzy Cię uwielbiają i często zaglądają na Twój facebookowy profil? Lub z oddaniem pełnisz posługę w swojej Wspólnocie i tam cieszysz się szacunkiem i sympatią

🌼Jeśli na podobne pytania odpowiadasz twierdzącym uśmiechem, możesz się uważać za człowieka, który się czymś wsławił. To miłe uczucie. To budujące dla Twego poczucia wartości.❤️

Czy za tym pięknym obrazkiem kryje się coś niepokojącego Czy nasza powszednia „sława” ma swoją cenę

🌼Niestety, lubiani przez przyjaciół i doceniani przez szefów, bywamy niekiedy mało popularni wśród najbliższych. Po całym dniu starań o względy otaczającego nas świata, wracamy do domu wyczerpani i niechętni dla swego Współmałżonka. Dowartościowani przez mniej lub bardziej obcych nam ludzi, nie potrzebujemy już zabiegać o wysoką notę u swojej Żony czy Męża. Z czasem, oddając się temu, co czeka nas za drzwiami, orientujemy się, że jesteśmy wielkim nieobecnym w swoim domu i małżeństwie.

Zanim przystąpisz do modlitwy, stań proszę w prawdzie o sobie. Zastanów się, czy wsławiłaś się czymś u swojego Męża? Czy dla Twojej Żony jesteś dziś kimś cenionym i uznanym

🙏Modląc się słowami Litanii, proś o odwagę wyzbywania się tytułów tego świata. Byś nie pragnął już, za cenę swojej małżeńskiej relacji, być lubianym, popularnym, znanym. Proś tym samym o zapał do stawania się najsławniejszym Współmałżonkiem. Ekspertem w byciu Mężem dla swojej Żony. Słynną Żoną swego Męża.💑

🤔👫Z oczyszczonymi pragnieniami, we dwoje, zastanówcie się także, czy Waszym małżeńskim życiem, wspólnymi priorytetami, zabiegacie o wsławienie się u samego Boga? Czy tam, w Niebie, jesteście popularni

🌼Swoimi codziennymi wyborami, z pomocą Panny wsławionej, zadbajcie o to, by na końcu drogi, gdy „(…)zaczniecie kołatać do drzwi i wołać »Panie, otwórz nam!«, nie usłyszeć bolesnych, acz prawdziwych słów: »Nie wiem, skąd jesteście.«” (Łk 13,25)

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA