Dzień 11

PANNO MOŻNA, módl się za nami!

🌷Powyższe wezwanie Litanii Loretańskiej jest po brzegi wypełnione nadzieją. Wypowiadając je bowiem uznajemy, że Matka Boża, swoim wstawiennictwem, jest w stanie uczynić dla naszego dobra wszystko. Panna MOŻNA to Pośredniczka Wszelkich Łask, która podczas tych rekolekcji i w każdej porze zechce wypraszać u Boga potrzebne dla naszych małżeństw dary.

🌷Słowo ‘możny’ ma w języku polskim dwa znaczenia. Przestarzała definicja brzmi: „posiadający znaczny majątek”, uwspółcześniona zaś tłumaczy, że możny to ten, który: „nie ma przeszkód, żeby coś zrobić”. Różnica między tymi znaczeniami prowadzi nas do sedna dzisiejszych rozważań: co jest ważniejsze dla Was i Waszego małżeństwa? Mieć czy móc

🤔Spróbujcie przyjrzeć się swojej codziennej aktywności, osobistym i wspólnym wysiłkom – do jakich efektów prowadzą? Czy sprawiają, że razem możecie coraz więcej? Czy raczej dążą do tego, byście coraz więcej posiadali? Co dają Wam kolejne lata małżeństwa? Droższy samochód, piękniejszy dom, zasobniejszy portfel czy może lepsze umiejętności – dialogu, komunikacji, wspólnej modlitwy? Co jest Waszym bogactwem

🌷Niełatwo jest wyzbyć się potrzeby posiadania. Zabieganie o sprawy materialne ma przecież z pozoru pobożne uzasadnienie. „Robię to dla dobra naszej rodziny”, „nie chcę, by Wam czegoś brakowało” – ile razy usprawiedliwiałeś tak swoją nieobecność przed Żoną i samym sobą? „Nie mam czasu, nikt tego za mnie nie zrobi” – jak często zbywałaś tak swego Męża

🤔Czy w swoim zabieganiu nie jesteś trochę jak biblijna Marta, siostra Łazarza, która to usługiwała Jezusowi zamiast przy nim być? Czy pamiętasz, co odpowiedział jej Pan, kiedy narzekała na siostrę, że ta nie chce jej pomóc i wszystko jest na jej głowie:

„Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.” (Łk 10, 41-42)

🌷Co wybrała Maria? Trwanie przy Oblubieńcu, słuchanie Jego słów, bycie blisko, ofiarowanie uwagi i obecności. ❤️ Te dary, zwykle będące na marginesie naszej sakramentalnej więzi, Jezus wskazuje jako najważniejsze i niezbywalne. Ich niezwykłość tkwi także w tym, że dając – otrzymujesz, słuchając – poznajesz, ofiarowując obecność – dostajesz ją tym samym w zamian. Czy tak jak Jezus potrafisz uznać, że w relacji z drugim człowiekiem właśnie to jest najcenniejsze

Zagubieni pomiędzy pragnieniem serca, które wiedzie nas do trwania w Bogu i koniecznością wypełniania codziennych obowiązków, która sprowadza nas brutalnie na ziemię, szukajmy równowagi w modlitwie. Ona ma moc uporządkować nasze wartości i nadać im odpowiednią rangę.

❤️🔥A teraz, wspólnie z Małżonkiem, uświadom sobie, że Bóg, do którego się modlicie, jest WSZECHMOGĄCY. Że Maryja, u której szukacie pomocy, jest MOŻNA wyprosić Wam wszelkie łaski.

🙏Módlcie się słowami Litanii o to, byście jak najczęściej wybierali móc zamiast mieć. Proście także o światło dla Waszych serc, by potrafiło cenić te dary, których nie zostanie pozbawione, a które nie mają materialnej wartości. I uwierzcie, że Współmałżonek został Wam dany po to, byście na drodze do Nieba byli MOŻNI osiągnąć dwa razy więcej.

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA

Na koniec muzyczny komentarz do naszych rozważań:

https://www.youtube.com/watch?v=DumlIIHSrsQ