Dzień 12

PANNO WIERNA, módl się za nami!

🌸Wierność to cnota bezwzględnie pożądana przez każdego Małżonka. Obiecana podczas sakramentalnej przysięgi przed Bogiem i ludźmi. Bezdyskusyjna w swojej wartości. Gdyby trzeba było wybierać pomiędzy łaskami, jakimi będzie obdarzony nasz Mąż czy Żona, wierność wydaje się tą, z której nikt by nie zrezygnował. Nawet jeśli Współmałżonek nie dawałby dobrych rad i nie miał być łaskawy, miły czy roztropny, niech tylko będzie wierny!

Co to w zasadzie oznacza? Czy wiernym jest każdy, kto nie zdradza? Czy to wystarczy

🌸Dzieje Matki Bożej to kompletny obraz tego, czym naprawdę jest wierność. „Oto ja, służebnica Pana mojego” – moc słów tej przysięgi przetrwała do końca i uczyniła z Maryi najwierniejszą z panien. Nie zrezygnowała Ona ze swego posłannictwa w chwilach próby. Przyjmowała wszystko z niezachwianą wiarą, nadzieją i miłością. Urodziła Bożego Syna w ubogiej stajni, otoczona zwierzętami, zamiast orszakiem królewskim. Uciekała do Egiptu jak wygnaniec, nie jak Córa królewska. Żyła w skromnym nazaretańskim domku, miast w pałacach. A na jej piersi, w zamian za drogie klejnoty, spoczął miecz boleści – jedynego syna wiodła wzrokiem na Golgotę, by przyglądać się bezradnie jak zostaje przybity do krzyża. Prawdopodobnie nie spodziewała się takiego życia, gdy Anioł oznajmił, że sam Bóg wybrał Ją na Matkę Mesjasza.

🤔👨A Ty, Mężu? Jakie wyobrażenia o swoim przyszłym życiu miałeś w chwili składania przysięgi? Może myślałeś o rodzinnym domu pachnącym ciastem i rozpromienionym kobiecym wdziękiem? A może pragnąłeś nade wszystko czuć się ważny i doceniony jako mężczyzna

🤔👩A Ty, Żono? Jaką wizję małżeństwa miałaś w dniu ślubu? Może liczyłaś na to, że pozyskasz najbliższego przyjaciela, powiernika, który będzie Cię słuchał i rozumiał? Lub wydawało Ci się, że znajdziesz w swoim małżeństwie poczucie wartości i bezpieczeństwa

Jak dalece obecne życie u boku Twego Współmałżonka odbiega od tych wyobrażeń? Czy nie czujesz się zawiedziony, a nawet oszukany💔

Jeśli tak – mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Właśnie w takich okolicznościach możesz wykazać się cnotą wierności; niezłomnością i stałością uczuć, jakie zadeklarowałeś u progu małżeństwa. Możesz – jak Maryja – zyskać w Niebie miano wiernego lub wiernej.🏆

🙏❤️Dziś, we wspólnej modlitwie litanijnej, wzywajcie wstawiennictwa Matki Bożej, by uczyła Was, jak wytrwać, szczególnie w złej doli. Proście także Tego, który błogosławił niegdyś Wasze obietnice, byście na nowo przyjęli swego Współmałżonka z tym, co Was rozczarowało. Z jego wadami i ograniczeniami, które znane były Bogu od zawsze i dane Wam po to, by to w Stwórcy szukać pocieszenia, zrozumienia czy swojej wartości. I – by wiernie trwając w Bogu – móc Mu wyznać: „Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.”(Ps 4,9)

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA

🤝Zapraszam Was także, byście teraz, we wspólnej intymnej modlitwie, odnowili swoje małżeńskie obietnice. Weźcie się za ręce, spójrzcie na siebie takich, jacy jesteście naprawdę i wypowiedzcie poniższe słowa:

🔥Ja, Twój mąż, związany z tobą sakramentalnym węzłem małżeńskim, pragnę odnowić swoją przysięgę. Ponownie ślubuję ci miłość, wierność, i uczciwość małżeńską. Chcę wytrwać w małżeństwie z Tobą w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.❤️

🔥Ja, Twoja żona, związana z tobą sakramentalnym węzłem małżeńskim, pragnę odnowić swoją przysięgę. Ponownie ślubuję ci miłość, wierność, i uczciwość małżeńską. Chcę wytrwać w małżeństwie z Tobą w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.❤️

Amen.