Dzień 13

ZWIERCIADŁO SPRAWIEDLIWOŚCI, módl się za nami!

🌺Wartość kolejnej cnoty, zapisanej w wezwaniach Litanii Loretańskiej, ukryła się w pięknej wizji św. Jana, której scenerię stanowią niezwykłe zaślubiny:

„Weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej przyoblec bisior lśniący i czysty – bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych” (Ap 19,7-8)

🌺Kto odczyta sens tego Objawienia, dowie się o sprawiedliwości wszystkiego. Pojmie, że ta cecha Maryi to najcenniejszy klejnot, jakiego Baranek – Jezus – oczekuje od swej Małżonki, czyli ludu Bożego. Wyobraź sobie, że to właśnie Ciebie Jezus zaprasza na weselne gody, gdyż zostałeś powołany do świętości😇. To z Tobą, który jesteś częścią Kościoła, Bóg pragnie zaślubin. Czy szykując się na ten moment, miałbyś w co się przyoblec? Czy zdobiłby Cię „bisior” sprawiedliwych uczynków? Czy uczciwość, prawość i serce czyste jak zwierciadło przystrajają Cię na co dzień

Jeśli tak, już tu na ziemi możesz doświadczyć Nieba, „bo Królestwo Boże – to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój, i radość w Duchu Świętym.” (Rz, 14,17)❤️

🤔A cóż o rzeczonej cnocie możemy powiedzieć w kontekście małżeńskiego życia? Czy być zwierciadłem sprawiedliwości to wyznaczać swym zachowaniem właściwy kierunek i być nieskalanie prawym w swoim postępowaniu? Cudowna to wizja, ale gdyby trzeba było to przyrzekać na ślubie, pewnie połowa z nas zrezygnowałaby z małżeństwa. Naznaczeni grzechem pierworodnym jedynie w Bogu możemy szukać doskonałego wzorca. Co zatem

🌺Sprawiedliwość to – wg definicji – ‘trwała i niewymuszona wola oddawania każdemu tego, co mu się należy’. Człowiek obdarowany łaską sprawiedliwości nie tyle winien być bez skazy, co umieć wykazać, co jest prawe i podążać za tym, nawet za cenę swego komfortu. Cnota sprawiedliwości jest szczególnie istotna w relacji z drugim człowiekiem. Kto ją posiadł, sam stoi na straży dobra innych, by nikt nie był poszkodowany i mógł otrzymać to, co mu się należy.

🤔Czy Ty starasz się być w swoim małżeństwie sprawiedliwy? Czy w Tobie jak w zwierciadle Twój Małżonek ujrzy wszystko, na co zasługuje? Czy od Ciebie dowie się, ile jest wart? Czy ‘trwale’ okazujesz swemu Mężowi, że należy mu się szacunek, czułość i oddanie? Czy przekonujesz swoją Żonę w sposób ‘niewymuszony’, że godna jest tego, co najlepsze? Czy walczysz o tę godność swoimi wyborami? Czy nie nosisz w swoim sercu obrazu Małżonka zdeformowanego jak w krzywym zwierciadle

Może coraz bardziej zdajesz sobie sprawę z tego, jak trudno być dobrym Współmałżonkiem. Może myślisz, że zadania, jakie stawia przed Tobą małżeńskie powołanie do świętości, są ponad Twoje siły. Na początku tej modlitwy uświadom więc sobie, że niczego nie wnosimy do tego świata. Wszystko jest łaską. Oblubienicy „dano” przyoblec się w sprawiedliwość. Proście dziś wspólnie Boga, by dał tego doświadczyć także i Wam.❤️

W dogodnym momencie zatroszczcie się o to, by w Waszym domu znalazł się wizerunek Matki Bożej. Razem wybierzcie taki, który najbardziej oddaje piękno, płynące z jej cnót. Starajcie się jak najczęściej wpatrywać w obraz Maryi niczym w zwierciadło, by – z Bożą pomocą – za jakiś czas dostrzec choć cień podobieństwa❤️
.
🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA