Dzień 24

GWIAZDO ZARANNA, módl się za nami.

🌞🌜Ciemność jest nieodłączną towarzyszką jasności. Tak jak dzień ustępuje nocy, tak niekiedy dobry czas w małżeństwie przeplata się z tym, który spowija mrok. Mrok niezrozumienia, rozczarowania, obojętności, niechęci, gniewu. Zdarza się, że mrok ten zapada powoli i serca znoszą to nieco lepiej, jak wzrok, który stopniowo przystosowuje się do ciemności wokół. Jest jednak i taka czerń, która ogarnia relację niespodziewanie, przez co zagubieni małżonkowie długo nie potrafią na powrót znaleźć drogi do siebie.

⛅Od pogrążenia się w ciemności ocalić może zaledwie promień światła. Krótki błysk, ale dający nadzieję. Kto jednak naprawdę kroczył w ciemności, wie, jak trudno się ot tak rozpromienić. Tak jak świecy nie sposób zapalić bez ognia, tak naszego serca nie sposób ożywić bez Boga❤. Jest On jedynym niegasnącym źródłem światła:

„Już słońca mieć nie będziesz w dzień jako światła ani jasność księżyca nie zaświeci tobie, lecz Pan ci będzie wieczną światłością i Bóg twój – twoją ozdobą.”(Iz 60,19)

🤔Słowa te być może brzmią nieco górnolotnie i nie dają konkretnej wskazówki. Pójdźmy zatem o krok dalej – Psalm 119 określa wprost, jak znaleźć wyjście z mroku:

🌅„Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce.”(Ps 119, 105) – kto odkrył tę tajemnicę, nie kroczy w ciemności. Kto w chwili utrapienia szuka otuchy w Bożym Słowie, zawsze dostrzeże ten promień światła; błysk gwiazdy nawet w największym mroku:
„«Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna.»” (Ap 22,16)

❤️Maryja – nasza Pośredniczka, jest Tą, która przynosi nam światło Boga. Rozpromieniona Jego chwałą, zapala w nas na nowo ciemne miejsca. Wypełnia je swoją modlitwą. Na horyzoncie świata Ona najpełniej stała się Gwiazdą Zaranną, gdyż zapowiedziała przyjście Jezusa. Stella matutina także dzisiaj jest Jutrzenką, której bliskość nieustająco zwiastuje obecność Jej Syna.

🌠Czym w zasadzie cechuje się Jutrzenka❓ Jej wyjątkowość polega na tym, że świeci ona przez całą noc i poprzedza wschód słońca. Kiedy inne gwiazdy gasną, jej blask wciąż oczekuje dnia.

🤔Czy jesteś w swoim małżeństwie Gwiazdą Zaranną? Czy potrafisz przetrwać noc w Waszej relacji? Noc, która bywa uporczywym kryzysem, pasmem niepowodzeń, głębokim konfliktem czy długotrwałym rozczarowaniem? Czy nie gaśniesz nie doczekawszy dnia? Czy potrafisz wnieść odrobinę światła w mroki Waszej codzienności? Czy silisz się na to, by uśmiechem, dobrym słowem, czułym gestem rozpromienić twarz Twego Współmałżonka❓

❤️☝️Zanim rozpoczniecie dziś wspólną modlitwę, spójrzcie na siebie z uśmiechem. Starajcie się jak najczęściej obdarzać nim swego Współmałżonka, by Wasze codzienne wysiłki i modlitwy nie były tylko obowiązkiem, „(…)albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.”(2 Kor 9,7)

🙏🔥Proście dziś, za wstawiennictwem Maryi – Gwiazdy Zarannej – by pomagała Wam odnaleźć światło dla Waszego małżeństwa i siłę dla Waszych serc w tym Źródle, z którego i Ona czerpie wszelkie łaski. Zawsze zaś, kiedy niemoc i mrok powróci, otwierajcie Biblię i choćby po omacku szukajcie słów, które pobudzą Was do życia:

❤️„Serce moje jest mocne, Boże,
mocne serce moje;
zaśpiewam i zagram.
Zbudź się, duszo moja,
zbudź, harfo i cytro!
Chcę obudzić jutrzenkę.”(Ps 57, 8-9)

🙏Módlmy się: