Dzień 23

BRAMO NIEBIESKA, módl się za nami.

Zanim przeczytacie dzisiejsze rozważania, obejrzyjcie film Marty i Huberta, którzy zechcieli opowiedzieć nam o tym, czym w ich małżeństwie jest Niebieska Brama:❤️

🌷Maryja jest naszą Bramą do Nieba. Wprowadza nas w przedsionki Domu Ojca swoją modlitwą, wstawiennictwem, orędownictwem. Prowadzi za rękę z matczyną Miłością. Jak nikt inny pragnie, byśmy wraz z Nią dzielili wieczną chwałę Pana. Wstawia się za nami. Zagubionych, strapionych, wątpiących – wszystkich nas podtrzymuje i umacnia. Wielu świętych zgodnie twierdzi, że jest Ona najkrótszą i najpewniejszą drogą do Boga. Gdyby nie Ona, wielu z nas pewnie nie ujrzałoby Bramy Niebios. Bramy, którą jest sam Jezus:

🌷„Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.” (J 10,7-10)

Jezus jest bramą prowadzącą do życia. Do życia zarówno w wymiarze ziemskim, jak i wiecznym.

🌷Bramy mają zasadniczo różne funkcje. Te warowne są elementem fortyfikacji, bramy do miasta skupiają wokół siebie życie towarzyskie i handlowe, zaś łuki tryumfalne wznosi się dla upamiętnienia jakiejś znamienitej osoby. Wszystkie te funkcje łączy jedna zasadnicza – umożliwienie przedostania się, przejścia, otwarcia.

🤔Czy Ty jesteś bramą dla swego Współmałżonka? Czy prowadzisz go w miejsca, do których sam by nie dotarł? Czy jesteś tą osobą, która zauważywszy niemoc Małżonka, pomaga mu pokonać ograniczenia i przedostać się dalej? Czy starasz się stwarzać Małżonkowi nowe możliwości, wspierasz w przekraczaniu granic i otwierasz Jego serce i umysł na nowe perspektywy

🌷Skupieni za swoich potrzebach często nie zauważamy problemów, z jakimi zmaga się nasz Współmałżonek. Ignorujemy sygnały lub nie chcemy się konfrontować z tym, co skomplikowane. Bywa tak, że Mąż lub Żona długie lata tkwi w paraliżującym strachu, grzechu czy braku pewności siebie. Niekiedy nie potrafi przedostać się dalej, jednak nie znajduje w sobie odwagi, by prosić o wsparcie.

❤️☝️To, że jesteś w życiu Twego Współmałżonka nie jest przypadkiem. Z dużym prawdopodobieństwem Bóg postawił Cię na jego drodze, byś otworzył mu te drzwi, które dla niego są zamknięte. Może to drzwi do jego emocji, których sam nie rozumie? Może to furtka do ukrytych w nim zdolności i pragnień, których nikt dotąd nie zauważył i nie wydobył? A może to wrota do relacji z Bogiem, której nie miał od kogo się nauczyć

🙏🔥We wspólnej modlitwie zapragnij dziś, by Bóg, tu na ziemi, czynił Cię bramą dla Twego Współmałżonka. Ty, Żono, otwieraj swemu Mężowi drzwi do przestrzeni pełnej piękna, delikatności, czułości, zrozumienia, łagodności. Ty, Mężu, uchylaj swej Żonie wrota do świata męstwa, niezłomności, ambicji i błogosławionej prostoty. Z cierpliwością Maryi tłumaczcie sobie wzajemnie to, czego drugi nie jest w stanie pojąć. I nie zamykajcie się przed sobą. A nade wszystko starajcie się, by Wasze małżeństwo stanowiło przedbramie Bramy Niebieskiej, która jest Waszym przeznaczeniem.

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA