Dzień 22

ARKO PRZYMIERZA, módl się za nami.

🌸Powyższe wezwanie litanijne brzmi bardzo podniośle i poetycko. Maryja, która jest naszą Arką. Tą, która ocala. Tą, która przechowuje w sobie to, co najświętsze – wszelkie łaski, jakie wyprasza nam u Boga, a nade wszystko samego Jezusa Chrystusa.

🌸W małżeńskim życiu te określenie ma bardzo praktyczne zastosowanie. Choć moglibyśmy poprzestać na górnolotnym stwierdzeniu, że ślub jest niczym małżeńskie przymierze zawierane przed Bogiem, na nic zda się w naszej codzienności ten ogólnikowy frazes. By autentycznie skorzystać z daru, jakim jest Przymierze, należy usiąść wraz ze Współmałżonkiem, uchylić wieko Arki i zajrzeć do środka.

🌸Pozłacana skrzynia z akacjowego drzewa zawierała w sobie niegdyś skarb, który był dla Izraelitów rękojmią zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi. Obok Arki znajdowało się naczynie z manną oraz laska Aarona i ich symbolikę pozwolimy sobie także odłożyć na bok. W środku umieszczono zaś tylko, a w zasadzie aż, dwie tablice dekalogu. To one wyrażały bliskość i wspólnotę z Bogiem. Tych dziesięć praw stanowiło centrum kultu i otoczone było niezwykłą czcią. Wspominany już podczas naszych rozważań król Dawid, kiedy odzyskał Arkę, odebraną niegdyś przez Filistynów, wprowadził ją do Jerozolimy w tanecznym orszaku:
„Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całym zapałem przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach.”(2 Sm 6,5)

🤔Czy otaczacie czcią zasady, jakie ustaliliście razem w małżeństwie? Czy w ogóle sporządziliście dotąd własny dekalog, który jest Waszą gwarancją jedności i zwycięstwa? Czy prawa, jakie uzgadniacie, służą wzajemnej bliskości i wspólnocie, czy też mają ochraniać i wspomagać tylko jednego z Was? Czy żywicie przekonanie, że wspólny dekalog, nawet jeśli utworzenie go i dbanie o niego wymaga trudu, ostatecznie daje radość i ocala

🧐Zanim przystąpicie dziś do modlitwy, porozmawiajcie chwilę o tym, czy zasady, których trzymacie się w swoim małżeństwie, są jednocześnie przymierzem? I czy te prawa, które być może świetnie sprawdzają się u innych, przynoszą dobre owoce także w Waszej relacji

🙏🔥Słowami Litanii Loretańskiej módlcie się do Boga, który jest najlepszym Prawodawcą, by odnowił z Wami swoje Przymierze. Proście także, przez wstawiennictwo Maryi, by Mądrość Boża umocniła w Was pragnienie ustalania i przestrzegania wspólnych małżeńskich zasad. To właśnie one, niczym przepisy drogowe, ochronią Was od wypadków i kolizji na drodze do Nieba. A jeśli będą uzgadniane razem i w zgodzie z Bożym prawem, szybko napełnią Was wdzięcznością i radością, jaka towarzyszyła Dawidowi, tańczącemu „z całym zapałem” wokół Arki Pana.

Spróbujcie także uświadomić sobie, że Arka Przymierza, którą zechcecie nieść razem, winna mieć niepowtarzalną budowę:

🌸„I uczynią arkę z drewna akacjowego(…). I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej dokoła złote wieńce. Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i przymocujesz je do czterech jej boków: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku. Rozkażesz zrobić drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki, by można było je przenosić. Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane” (Wj 25, 10-15).

❤️☝️Powyższe zalecenia, dane przez samego Boga, wskazują, że do podtrzymywania Arki potrzebne są dwie osoby, na przeciwległych końcach trzymające drążki. Jeśli zabraknie którejś z nich, jedna, choćby była najsilniejsza, nie uniesie Arki, a ta przeważy się i wraz z całą zawartością rozpadnie na kawałki. Tak, niestety, dzieje się także z relacją, która nie jest podtrzymywana wysiłkiem obojga Małżonków.

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA