Rekolekcje wg Litanii Loretańskiej – Podsumowanie

💐Nasze Rekolekcje trwały w określonym czasie, ale działanie Boga nie jest niczym ograniczone. W codzienności małżeńskiej Waszą siłą niech zawsze będą te litanijne wezwania, skrywające Maryjne cnoty. Są one zaproszeniem do kontemplacji i naśladownictwa, tak w życiu wewnętrznym, jak i w relacjach, nie tylko małżeńskich.

❤️☝️W chwilach niepokoju wzywajcie Maryję we wspólnej modlitwie. Niech przenika Waszą codzienność i towarzyszy Wam stale. Kiedy małżeńska rozmowa przybiera niepożądany obrót i przeradza się w kłótnię, powtarzajcie w myślach: „Królowo pokoju, módl się za nami”. Kiedy chmura rozpaczy unosi się nad Wami zbyt długo, sercem wołajcie: „Przyczyno naszej radości, módl się za nami!” Kiedy relacje z dziećmi się komplikują, nieustająco proście o obecność i wsparcie Królowej rodzin. Słowa Litanii nie są martwą literą, to moc samego Boga zrodzona pod sercem Matki.

💐Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli przeżyliście w swoim małżeństwie coś wyjątkowego dzięki modlitwie Litanią i rozważaniom – dzielcie się tym i polecajcie innym małżonkom opiekę Matki Bożej. Rekolekcje wciąż są dostępne na naszym Fanpage i stronie internetowej, byście zawsze mogli do nich wrócić.

‼️Prosimy Was także o świadectwa związane z naszymi rekolekcjami – będą dla nas bezcenną informacją zwrotną, a dla Was okazją, by oddać chwałę Bogu. Prosimy, byście wysyłali je na adres mailowy: ew_filipowicz@wp.pl lub poprzez nasz Fanpage Wspólnoty, do 10 czerwca.

❤️Maryja, jak zawsze, zaprowadziła nas do swego Syna, byśmy mogli czerpać łaski z Jego najświętszego serca. Życzymy Wam niezwykłego miesiąca z Jezusem. Niech ukazuje Wam, jak kochać do końca.

Na zakończenie prezentujemy krótkie świadectwo małżeństwa, które spytaliśmy, jaką rolę w ich małżeństwie odgrywa Maryja. Posłuchajcie, co nam powiedzieli:

Dzień 23

BRAMO NIEBIESKA, módl się za nami.

Zanim przeczytacie dzisiejsze rozważania, obejrzyjcie film Marty i Huberta, którzy zechcieli opowiedzieć nam o tym, czym w ich małżeństwie jest Niebieska Brama:❤️

🌷Maryja jest naszą Bramą do Nieba. Wprowadza nas w przedsionki Domu Ojca swoją modlitwą, wstawiennictwem, orędownictwem. Prowadzi za rękę z matczyną Miłością. Jak nikt inny pragnie, byśmy wraz z Nią dzielili wieczną chwałę Pana. Wstawia się za nami. Zagubionych, strapionych, wątpiących – wszystkich nas podtrzymuje i umacnia. Wielu świętych zgodnie twierdzi, że jest Ona najkrótszą i najpewniejszą drogą do Boga. Gdyby nie Ona, wielu z nas pewnie nie ujrzałoby Bramy Niebios. Bramy, którą jest sam Jezus:

🌷„Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.” (J 10,7-10)

Jezus jest bramą prowadzącą do życia. Do życia zarówno w wymiarze ziemskim, jak i wiecznym.

🌷Bramy mają zasadniczo różne funkcje. Te warowne są elementem fortyfikacji, bramy do miasta skupiają wokół siebie życie towarzyskie i handlowe, zaś łuki tryumfalne wznosi się dla upamiętnienia jakiejś znamienitej osoby. Wszystkie te funkcje łączy jedna zasadnicza – umożliwienie przedostania się, przejścia, otwarcia.

🤔Czy Ty jesteś bramą dla swego Współmałżonka? Czy prowadzisz go w miejsca, do których sam by nie dotarł? Czy jesteś tą osobą, która zauważywszy niemoc Małżonka, pomaga mu pokonać ograniczenia i przedostać się dalej? Czy starasz się stwarzać Małżonkowi nowe możliwości, wspierasz w przekraczaniu granic i otwierasz Jego serce i umysł na nowe perspektywy

🌷Skupieni za swoich potrzebach często nie zauważamy problemów, z jakimi zmaga się nasz Współmałżonek. Ignorujemy sygnały lub nie chcemy się konfrontować z tym, co skomplikowane. Bywa tak, że Mąż lub Żona długie lata tkwi w paraliżującym strachu, grzechu czy braku pewności siebie. Niekiedy nie potrafi przedostać się dalej, jednak nie znajduje w sobie odwagi, by prosić o wsparcie.

❤️☝️To, że jesteś w życiu Twego Współmałżonka nie jest przypadkiem. Z dużym prawdopodobieństwem Bóg postawił Cię na jego drodze, byś otworzył mu te drzwi, które dla niego są zamknięte. Może to drzwi do jego emocji, których sam nie rozumie? Może to furtka do ukrytych w nim zdolności i pragnień, których nikt dotąd nie zauważył i nie wydobył? A może to wrota do relacji z Bogiem, której nie miał od kogo się nauczyć

🙏🔥We wspólnej modlitwie zapragnij dziś, by Bóg, tu na ziemi, czynił Cię bramą dla Twego Współmałżonka. Ty, Żono, otwieraj swemu Mężowi drzwi do przestrzeni pełnej piękna, delikatności, czułości, zrozumienia, łagodności. Ty, Mężu, uchylaj swej Żonie wrota do świata męstwa, niezłomności, ambicji i błogosławionej prostoty. Z cierpliwością Maryi tłumaczcie sobie wzajemnie to, czego drugi nie jest w stanie pojąć. I nie zamykajcie się przed sobą. A nade wszystko starajcie się, by Wasze małżeństwo stanowiło przedbramie Bramy Niebieskiej, która jest Waszym przeznaczeniem.

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA

Dzień 15

🔥PRZYBYTKU DUCHA ŚWIĘTEGO, módl się za nami!

🌹Czas tych rekolekcji ma być z założenia czasem przyglądania się małżeńskiej relacji w kontekście cnót, w jakie Bóg wyposażył Maryję. Niech nie zniechęca Was jednak fakt, że mimo pietyzmu i zaangażowania, z jakim podchodzicie do sprawy, owoce są niezauważalne. Starajcie się – jak Maryja – rozważać wszystko w sercu. Teraz trwa czas wskazywania pustych miejsc w Waszym małżeństwie. Wody, która czeka na przemienienie w wino. Pęt, z których trzeba się uwolnić w myśleniu i przeżywaniu. Ran, które potrzebują uzdrowienia. Tym, który ma moc sprawczą, by dokonać tych zmian, jest Duch Święty.

🌹Greckie słowo ‘Parakletos’ oznacza obrońcę, rzecznika, orędownika, wspomożyciela oraz pocieszyciela. Duch święty jest więc, w sposób oczywisty, pożądanym gościem w każdym małżeństwie. Nie ma też wątpliwości, że jest nam dany i obiecany:

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był NA ZAWSZE – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.” (J 14, 16-18)

Obietnice Pana nie tracą swojej mocy, są poza czasem. Potrzebują jedynie miejsca, by móc się wypełnić. Czy Ty – droga Żono – jesteś takim miejscem? Czy jesteś dla Ducha Świętego przybytkiem? Czy Ty – Mężu – wzywasz Go nieustannie, by móc bardziej kochać, lepiej rozumieć, więcej widzieć

🌹Wołanie do Boga z prośbą o Jego Ducha jest jedynym sposobem na to, byście i wy – jako małżonkowie – stali się Jego świątynią. Nie musicie na to zasłużyć. Oboje jesteście dziećmi Boga, możecie prosić o wszystko. Jeśli pogubiliście się na swoich drogach, proście o Ducha Mądrości i Prawdy. Jeśli w Waszym domu toczą się wciąż te same spory – módlcie się o Ducha Pokoju. Jeśli lęk nie pozwala wam na to, by walczyć o miłość Współmałżonka – wzywajcie Ducha Męstwa. Bez względu na to, z jakimi problemami zmaga się Wasze małżeństwo, Bóg „nie zostawi Was sierotami” i mówi:

„Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec was – wyrocznia Pana – zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie”. (Jer 29,11)

🙏Modląc się dziś wspólnie, opowiedzcie Bogu o tym, jakiej przyszłości dla Waszego małżeństwa oczekujecie. Opowiedzcie swojemu Ojcu o najgłębszych pragnieniach. Jeśli dzisiaj wydają Wam się nierealne, pytajcie za Maryją, która także nie pojmowała Bożym planów: „»Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? « Anioł Jej odpowiedział: »Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.«”(Łk 1,35)❤️

🙏🔥Na chwilę przed modlitwą litanijną, przez potężne wstawiennictwo Maryi, wzywajcie Ducha Świętego. Proście, by także w Waszym małżeństwie stał się Trzecią Osobą. I uświadomcie sobie, że zawsze, kiedy wypowiadacie słowa „przyjdź, Duchu Święty”, nad Waszymi głowami nie pojawia się biały gołąbek, lecz u boku staje najpotężniejszy Wspomożyciel. I ogarnia Was ten sam Duch, jaki stwarzał ziemię, po której stąpacie i Niebo, do którego zmierzacie we dwoje.❤️

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=gKOBZbxTz7c

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA

Zapraszamy na REKOLEKCJE MAŁŻEŃSTW O RADOŚCI w Zakopanem (20-27.07.2019r.)

 • Rekolekcje przeznaczone są dla małżeństw, które były już wcześniej na zamkniętych kilkudniowych rekolekcjach małżeńskich lub rodzinnych. Nie zapewniamy oddzielnej formacji dla dzieci i młodzieży, ale jest możliwy pobyt młodzieży po uzgodnieniu z organizatorami.
 • Rekolekcje organizowane przez Odnowę w Duchu Świętym Archidiecezji Białostockiej (małżeństwo Bożenę i Adama Szczepanowskich).
 • Ćwiczenia rekolekcyjne organizowane są od rana do obiadu i wieczorem. Uczestniczymy każdego dnia w Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Po południu organizujemy wspólne wycieczki w góry (Tatry) w zależności od możliwości kondycyjnych poszczególnych osób lub każdy organizuje sobie zajęcia we własnym zakresie.  
 • Miejscem rekolekcji jest atrakcyjny Ośrodek Rekolekcyjny Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Zakopanem, Krzeptówki 172 (ok. 700m od Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach).
 • Szczegóły >>> w ulotce.
 • Fotoreportaż z Rekolekcji Małżeńskich o Miłości

Rekol.Małż.o Miłości_Zakopane15-21.07.2018

Dlaczego jestem we Wspólnocie Małżeństw

Jestem we Wspólnocie Małżeństw „Petra” (odpowiedzi uczestników wspólnoty), ponieważ:

 • wspólnota pomaga mi trwać przy Bogu i bliżej go poznawać
 • mogę uczestniczyć w spotkaniach wspólnie z mężem (żoną)
 • spotykam tu żywego Jezusa
 • umacniam się w wierze i miłości Bożej, jak również w miłości do drugiego człowieka i współmałżonka
 • we wspólnocie jest fantastyczna atmosfera, liderzy i inni współuczestnicy spotkań dają wiele radości, są balsamem na rozdarte serce, wspierają nas
 • jest tu wiele serdeczności
 • przez modlitwę i spotkanie z pismem świętym bardziej czuję bliskość Boga
 • nasza rodzina wzrasta w wierze, a Słowo Boże jest w rodzinie każdego dnia
 • rozwijam się tu duchowo
 • czuję się akceptowany i kochany
 • we wspólnocie lepiej widzę drogę, którą Bóg mi przygotował
 • Pan Bóg mnie tu zapragnął, mnie i mojej służby
 • uczę się tu pewności i odwagi w mówieniu o Bogu
 • obecność we wspólnocie daje mi siłę do przemiany duchowej, uporządkowania dnia, życia modlitwą
 • czuję siłę płynącą od Jezusa podczas wspólnych modlitw
 • wspólnota daje mi poczucie stabilizacji duchowej i życiowej
 • spotykam tu ludzi o takim samym sposobie życia.

Rekolekcje Ewangelizacyjne Małżeństw 2017

Rekolekcje Ewangelizacyjne Małżeństw rozpoczną się 15 października. Spotkanie rozpocznie się Eucharystią o godz. 15.00 w Katedrze Białostockiej. Dalsza część odbywać się będzie w kinie TON. Rekolekcje poprowadzą: ks. Piotr Kobeszko oraz Bożena i Adam Szczepanowscy. Jeśli chcecie odbudować / odnowić / odświeżyć Wasze małżeństwo, rodzinę i umocnić więź z Jezusem, zapraszamy!

Zapisy i więcej informacji na www.rekoakcje.pl
Zobacz plakat

Świętowanie Rocznic Ślubu 2017

„ … Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”

Z radością zapraszamy wszystkie małżeństwa z Archidiecezji Białostockiej na uroczyste Świętowanie Rocznic Ślubu. Spotkanie rozpocznie się Eucharystią (pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy) w intencji odnowienia sakramentu małżeństwa i umocnienia naszych związków w Katedrze Białostockiej w dniu 30 września (sobota) 2017 roku o godz. 18.00. Prosimy, aby na Eucharystię przybyć w uroczystych strojach, a każdy mąż do garnituru niech założy muchę. Żony niech będą obdarowane w tym dniu przez mężów jedną czerwoną różą, którą po Eucharystii żony złożą w podziękowaniu za kolejny rok życia waszego małżeństwa na ołtarzu przy obrazie Matki Bożej Miłosierdzia. Na Eucharystię zaprośmy również nasze rodziny, przyjaciół i znajomych. Po Eucharystii zrobimy pamiątkowe zdjęcie z Księdzem Arcybiskupem i kapłanami na schodach przed Katedrą, a potem przemaszerujemy do fontanny na Rynku Kościuszki. Potem mężowie zaproszą żony na kolację, kawę do pobliskich lokali (pomyślcie o wcześniejszej rezerwacji) lub żony niech zaproszą mężów na uroczystą kolację w domu przy świecach.
Niech nasze uczestnictwo w Świętowaniu będzie świadectwem nierozerwalności małżeństwa. Bądźmy więc apostołami życia w sakramentalnym, a nie partnerskim związku. Zaprośmy na tę uroczystość inne małżeństwa.

Bożena i Adam Szczepanowscy – odpowiedzialni za Formację Rodzin w Odnowie w Duchu Świętym w Archidiecezji Białostockiej

Uwaga:
Zbieramy się 15 min przed Mszą Świętą na placu przed Katedrą, aby zrobić pamiątkowe zdjęcia, odpowiednio się ustawić i przekazać dobrowolną ofiarę na cele organizacyjne.
– Zdjęcia z poprzedniego Świętowania na: https://www.facebook.com/WspolnotaMalzenstwBialystok/photos/

Służby we wspólnocie

We Wspólnocie Małżeńskiej PETRA służymy sobie nawzajem i Kościołowi oraz światu poprzez pracę w diakoniach:

 1. Prowadzenie wspólnoty (liderzy: Bożenka i Adam Szczepanowscy)
 2. Posługa opiekuna duchowego wspólnoty – ks. Józef Kozłowski
 3. Grupa rozeznająca (ks. Józef Kozłowski, Bożenka i Adam Szczepanowscy, Mariusz i Agata Ciołkiewiczowie, Mirek i Krysia Dobrogowscy, Ewa i Zbyszek Trykozko) – rozeznawanie spotkań modlitewnych i drogi wspólnoty;
 4. Diakonia modlitwy wstawienniczej (odpowiedzialny: Mariusz i Agata Ciołkiewiczowie) – na spotkaniach w czwartki, modlitwa nad osobami;
 5. Diakonia modlitewna (odpowiedzialni: Ewa i Zbyszek Trykozko) – modlitwa w intencjach napływających na naszą skrzynkę mailową i sms;
 6. Diakonia różańcowa (odpowiedzialni: Maria i Andrzej Grochalowie) – stała modlitwa się na różańcu w intencjach kapłana, liderów i animatorów naszej wspólnoty;
 7. Diakonia rekolekcyjno-ewangelizacyjna (odpowiedzialni: Bożenka i Adam Szczepanowscy) – organizacja rekolekcji, spotkań i konferencji;
 8. Diakonia modlitwy osłonowej SOS (odpowiedzialni: Maria i Czarek Sosnowscy, Ania i Zdzisio Purtowie) – modlitwa osłonowa w intencji osób posługujących we wspólnocie;
 9. Diakonia liturgiczno-ministrancka (odpowiedzialni: Ela i Marian Minkiewiczowie, Ewa i Wojtek Grodzcy) – przygotowanie liturgii tj. wyznaczenie czytań, modlitwy wiernych, służba przy ołtarzu;
 10. Diakonia modlitewna za młode małżeństwa i rodziny (odpowiedzialni:  Iza i Michał Król – modlitwa o młode małżeństwa, grupy dzielenia w naszej wspólnocie;
 11. Diakonia muzyczna (odpowiedzialny tymczasowo: Adam Szczepanowski, Marta Zdzitowiecka) – oprawa muzyczna spotkań i Mszy Św.;
 12. Diakonia medialna (odpowiedzialni: Monika i Sławek, Franek Kamiński) – zbieranie i zamieszczani informacji we wspólnocie i o wspólnocie, pisanie na komputerze, prowadzenie strony internetowej i facebookowej;
 13. Diakonia gospodarcza (odpowiedzialni: Ala i Franek Kamińscy) – przygotowywanie stołu i herbaty na nasze spotkania, agapy itp.;
 14. Diakonia rekreacyjno-organizacyjna (odpowiedzialni: Alina i Krzysztof Kowalscy) – przygotowanie i organizacja wypadów, kursów, seminariów, konferencji);
 15. Adopcja duchowa (odpowiedzialni: Ela i Marian Minkiewiczowie);
 16. Finanse (odpowiedzialni: Mirek i Krysia Dobrogowscy);
 17. Biblioteka (odpowiedzialni: Marta i Boguś Zdzitowieccy);
 18. Śpiewniki ( Marian Minkiewicz, Adam Szczepanowski).

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE MAŁŻEŃSTW

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE MAŁŻEŃSTW
to wyjątkowe zaproszenie dla Waszego małżeństwa
aby wzmocnić, a może odbudować Waszą miłość małżeńską
Pierwsze spotkanie odbyło się w niedzielę Miłosierdzia Bożego (23.04.2017 r.)
Można jeszcze dołączyć.
Kolejne spotkanie będzie w niedzielę 30 kwietnia.
Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 14.30
w Dolnym Kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku
(ul. Sybiraków 2)