Dzień 15

🔥PRZYBYTKU DUCHA ŚWIĘTEGO, módl się za nami!

🌹Czas tych rekolekcji ma być z założenia czasem przyglądania się małżeńskiej relacji w kontekście cnót, w jakie Bóg wyposażył Maryję. Niech nie zniechęca Was jednak fakt, że mimo pietyzmu i zaangażowania, z jakim podchodzicie do sprawy, owoce są niezauważalne. Starajcie się – jak Maryja – rozważać wszystko w sercu. Teraz trwa czas wskazywania pustych miejsc w Waszym małżeństwie. Wody, która czeka na przemienienie w wino. Pęt, z których trzeba się uwolnić w myśleniu i przeżywaniu. Ran, które potrzebują uzdrowienia. Tym, który ma moc sprawczą, by dokonać tych zmian, jest Duch Święty.

🌹Greckie słowo ‘Parakletos’ oznacza obrońcę, rzecznika, orędownika, wspomożyciela oraz pocieszyciela. Duch święty jest więc, w sposób oczywisty, pożądanym gościem w każdym małżeństwie. Nie ma też wątpliwości, że jest nam dany i obiecany:

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był NA ZAWSZE – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.” (J 14, 16-18)

Obietnice Pana nie tracą swojej mocy, są poza czasem. Potrzebują jedynie miejsca, by móc się wypełnić. Czy Ty – droga Żono – jesteś takim miejscem? Czy jesteś dla Ducha Świętego przybytkiem? Czy Ty – Mężu – wzywasz Go nieustannie, by móc bardziej kochać, lepiej rozumieć, więcej widzieć

🌹Wołanie do Boga z prośbą o Jego Ducha jest jedynym sposobem na to, byście i wy – jako małżonkowie – stali się Jego świątynią. Nie musicie na to zasłużyć. Oboje jesteście dziećmi Boga, możecie prosić o wszystko. Jeśli pogubiliście się na swoich drogach, proście o Ducha Mądrości i Prawdy. Jeśli w Waszym domu toczą się wciąż te same spory – módlcie się o Ducha Pokoju. Jeśli lęk nie pozwala wam na to, by walczyć o miłość Współmałżonka – wzywajcie Ducha Męstwa. Bez względu na to, z jakimi problemami zmaga się Wasze małżeństwo, Bóg „nie zostawi Was sierotami” i mówi:

„Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec was – wyrocznia Pana – zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie”. (Jer 29,11)

🙏Modląc się dziś wspólnie, opowiedzcie Bogu o tym, jakiej przyszłości dla Waszego małżeństwa oczekujecie. Opowiedzcie swojemu Ojcu o najgłębszych pragnieniach. Jeśli dzisiaj wydają Wam się nierealne, pytajcie za Maryją, która także nie pojmowała Bożym planów: „»Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? « Anioł Jej odpowiedział: »Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.«”(Łk 1,35)❤️

🙏🔥Na chwilę przed modlitwą litanijną, przez potężne wstawiennictwo Maryi, wzywajcie Ducha Świętego. Proście, by także w Waszym małżeństwie stał się Trzecią Osobą. I uświadomcie sobie, że zawsze, kiedy wypowiadacie słowa „przyjdź, Duchu Święty”, nad Waszymi głowami nie pojawia się biały gołąbek, lecz u boku staje najpotężniejszy Wspomożyciel. I ogarnia Was ten sam Duch, jaki stwarzał ziemię, po której stąpacie i Niebo, do którego zmierzacie we dwoje.❤️

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=gKOBZbxTz7c

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA