Dzień 16

PRZYBYTKU CHWALEBNY, módl się za nami!

🌻Najświętsza Maryja Panna, jako Naczynie dla Syna Bożego, stała się godna czci. Jej chwała wyrasta wprost z godności Chrystusa, nie zaś własnej, immanentnej wartości. Powtarzając litanijne wezwanie „Przybytku chwalebny”, wysławiamy zatem samego Boga, który zamieszkał w Maryi jak w żywym tabernakulum.

🌻Etymologia słowa ‘chwała’ odnosi nas do hebrajskiego ‘kabod’, czyli – ‘waga’ lub ‘znaczenie’. Być otoczonym chwałą to tym samym być ważnym, istotnym dla siebie i innych.

🤔Jak wiele znaczy dla Ciebie Twoje małżeństwo? Może cenisz je, bo dzięki Niemu założyłeś rodzinę, która od zawsze była Twoim marzeniem? A może wartość swego związku ulokowałeś we wspólnej pasji lub pracy, która przynosi oczekiwane zyski? Lub jeszcze inaczej – staliście się dla siebie ważni przez wszystko, co Was połączyło – podobne charaktery, dom, plany, znajomi

🤔Jeśli czujesz wdzięczność za te ziemskie dary, które posiadacie w swoim małżeństwie, dziękuj Panu za Jego hojność i uciesz się tym bogactwem. Zastanów się jednak, co by się stało, gdybyś je nagle utracił? Czy Twoje małżeństwo byłoby dla Ciebie ‘znaczące’, gdybyście nie posiadali już dochodowej pracy, pięknego domu, wspierających przyjaciół? Czy zdołałbyś patrzyć z powagą na Waszą relację, gdyby zgodność charakterów ustąpiła miejsca ciągłym konfliktom, a wspólne plany odrębnym potrzebom każdego z Was? Gdzie szukać wtedy wartości, za co chwalić

🌻Jedynym, czego nie utracisz nigdy, jest Twoje Boże dziecięctwo. Niezbywalna wartość Waszej relacji tkwi więc w błogosławieństwie Ojca ukrytym w sakramencie małżeństwa. Sakrament ten, nawet w momentach oddalenia, jest niewidzialną nicią, która łączy Wasze serca.💕

Nasze ziemskie powołanie służy temu, aby przemieniać te serca na wzór Maryi, by i one stawały się tabernakulum Jezusa. Takim sercem kocha się mocniej. A może po prostu kocha się naprawdę. Takie serce nieustająco wychwala swego Pana.

🙏🔥Powodów do czczenia Boga jest tak wiele, że można by nimi nasycić każdą myśl. Spróbujcie dziś razem, z wdzięcznością, napełniać uwielbieniem Waszą modlitwę. Proście o oczy, które widzą dzieła Boże w rzeczywistości dnia powszedniego. Proście o usta, które potrafią śpiewać chwałę i dziękować. Błogosławcie Boga w litanijnych cnotach Maryi, które są łaską także dla Waszego małżeństwa.

Po skończonej modlitwie spójrzcie na siebie tak, jak życzył sobie tego sam Bóg. Bez względu na to, jak patrzą na Was inni i jakie znaczenie nadaje dziś świat małżeństwu i rodzinie. Mężowie, wychwalajcie Pana w tym, że poślubiliście Królewską Córę!👸Żony, uwielbiajcie Boga w swoim Mężu – dziedzicu Króla Najwyższego!🤴

🔥„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. ”(Rz 8, 14-18)😇

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA

🎵Uwielbiajmy Pana słowami tej niezwykłej pieśni:

https://www.youtube.com/watch?v=A4N0YzUPrKo