Dzień 30

KRÓLOWO RODZIN, módl się za nami.

👨‍👩‍👧‍👦Rodzina.

❤️RODZINA.

🌸To słowo pojemne jak otchłań. Zawiera w sobie nasze nadzieje, wspomnienia, tajemnice, lęki, radości i traumy. Jest najcenniejszym dobrem, ale i najtrudniejszym powołaniem. Jeśli małżeństwo wydaje nam się skomplikowaną relacją, cóż powiedzieć, kiedy włączy się w nią dziecko lub dzieci, teściowie, rodzice, bracia, siostry, dziadkowie i dalsze czy bliższe kuzynostwo. Każdy ze swoim indywidualnym sposobem myślenia, odczuwania, postrzegania. Każdy z własnymi potrzebami, które – choć niekiedy równoważne – wydają się nie do pogodzenia.

🌸Gdy spotykają się tak różne i tak liczne światy, wszelkie uniwersalne prawidła i wzory stają się bezużyteczne. W tej pięknej, acz trudnej różnorodności – chcemy czy nie – panuje chaos. Chaos ten bezsprzecznie potrzebuje kogoś, kto umie uporządkować bezład. Potrzebuje KRÓLA.

Stwórcy, który potrafił z bezładnej pustki uczynić świat, godząc ze sobą istnienie niezliczonej liczby stworzeń różnego gatunku. Boga, który wie, jak wprowadzić harmonię do Waszej rodziny.

❤️☝️Królowanie Boga dopełnia królowanie Maryi. Matka Boża przynosi na świat Jezusa, który stanowi odbicie Ojca. Te dwa obrazy ukazują pojęcie „władzy” w perspektywie Nieba. Oto Jezus – Król Żydowski, który zechciał swoje życie uczynić służbą. Nauczał, uzdrawiał, obmywał nogi, dał się pojmać i przybić do krzyża w koronie z cierni. Oto Maryja – Królowa Nieba i Ziemi, która oznajmiła Panu, że jest jego Służebnicą. Całe swoje ziemskie bytowanie podporządkowała Jezusowi, zaś w niebie stała się naszą Pośredniczką, by nieustająco wysłuchiwać próśb i zanosić je do Boga. To jest właśnie „królestwo nie z tego świata” – panowanie w postawie służby i ofiarności.

🤔Pomyślcie, kto króluje dziś w Waszej rodzinie? Czy oddaliście berło władzy Bogu, czy też nie potraficie wypuścić go z dłoni i próbujecie wydrzeć je sobie nawzajem? Czy Ty, Mężu, masz w sobie pragnienie panowania nad wszystkim, co spotyka Wasze Małżeństwo, czy raczej czujesz wolność i ufnie dajesz się prowadzić Wszechmogącemu? A w Tobie, Żono, jakie emocje i uczucia panują na co dzień

🤔Co ma nad Wami władzę? Czy żyjecie pod rządami Ducha, który daje „(…)miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.”(Ga 5,22-23)? Czy raczej pod władzą ciała, z którego rodzą się: „(…) nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość(…).” Ga 5, 20-21)

❤️☝️Zanim przystąpicie dziś do modlitwy, spróbujcie dłuższą chwilę przyjrzeć się Waszemu małżeństwu i odpowiedzieć na powyższe pytania. To, jakie królestwo tworzycie w swoim domu, ma niebagatelne znaczenie. Bezwiedne podanie się temu, co światowe, może bowiem sprawić, że staniecie się niewolnikami. Królowanie Boga daje natomiast wolność i czyni spadkobiercami Jego dziedzictwa. Warto jak najwcześniej dokonać świadomego wyboru.

🙏🔥Słowami Litanii Loretańskiej módlcie się dzisiaj, by cnoty ukryte w jej wezwaniach panowały w Waszych sercach. Wzywajcie także wstawiennictwa Świętej Rodziny, by pomagała Wam chaos Waszych relacji przemieniać w boski ład. Niech to, co dobre, czyni z Waszej rodziny – tu na ziemi – szczęśliwe Królestwo. Pamiętajcie też, że nieprzypadkowo słowo ‘rodzina’, pochodne od ‘ród’ oznacza nie tylko ‘wzrastanie’ i ‘powodzenie’, ale z greckiego ‘ortgós’ także ‘wyprostowany, podniesiony’.

Każdego dnia, pomimo przyziemnych trosk, idźcie razem wyprostowani i dumni, gdyż Wasza ziemska rodzina została Wam dana po to, by wspólnie zmierzać do Królestwa Niebieskiego. Niech ta myśl kształtuje Was i podnosi.❤️

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA