Dzień 31

KRÓLOWO POKOJU, módl się za nami.

🌹Pokój jest tym, za czym tęsknimy, mniej lub bardziej świadomie. W codziennej bieganinie chcemy się zatrzymać, odpocząć, zwolnić, albo po prostu mieć „święty spokój”. Potrzebują tego nasze ciała i serca.

🌹Szukamy wytchnienia na wszelkie możliwe sposoby. Uprawiamy różne sporty, od aerobiku, przed bieganie, po sztuki walki. Odwiedzamy SPA. Chodzimy do terapeutów, spowiedników, coachów. Czytamy książki o równowadze i samokontroli. Wyjeżdżamy do samotni, na rekolekcje uzdrowienia, uwolnienia, powołania. Wierzymy w przeróżne filozofie szczęścia, zaklinamy rzeczywistość, ćwicząc się w określonym sposobie mówienia, oddychania, zasypiania…

I nic.

🌹Czasami wydaje nam się, że jest nieco lepiej, nabieramy większej świadomości, udaje nam się odpocząć, a nawet przez chwilę czuć wolnym od zgiełku świata i własnych słabości. A po tej błogiej chwili znów dopada nas rzeczywistość.

🤔Sprawa wydaje się szczególnie trudna, jeśli jest się Małżonkiem. Czy nie myślałaś nigdy, że gdyby nie Twój Mąż mogłabyś bez przeszkód podążać drogą do świętości? Lub że to właśnie Twoja Żona odbiera Ci pokój serca i staje na drodze do doskonałości? Ilekroć postanowisz sobie, by trwać w dobrych zamiarach i anielskiej łagodności, Twój Współmałżonek jak na złość prowokuje Cię do kłótni i szuka zwady. Już niemal zwiedzałeś przedsionki Nieba, już trwałeś w Bożym uniesieniu, aż tu nagle – pretensje, uszczypliwa uwaga i znów jesteś na ziemi, niepokój wraca i trzeba zaczynać wszystko od nowa.

Jaki to ma sens

„Dziecko, jeżeli masz zamiar służyć Panu,
przygotuj swą duszę na doświadczenia!
Zachowaj SPOKÓJ SERCA i bądź cierpliwy,
a nie trać równowagi w czasie utrapienia!
Przylgnij do Niego i nie odstępuj,
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały!
Bo w ogniu próbuje się złoto,
a ludzi miłych Bogu – w piecu poniżenia.
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,
prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!”(Syr 2,1-6)

❤️☝️Oto odpowiedź. Właśnie tu, gdzie jesteś, Bóg chce, byś zachował spokój serca i nie tracił równowagi. Właśnie w Twoim małżeństwie Pan powołuje Cię do tego, byś był narzędziem pokoju. Pokój nie jest brakiem zmartwień, trudów, przeciwności. Nie należy go szukać poza biegiem swego życia, a wprowadzać go do swojej rzeczywistości, napełniać się nim w chwilach utrapienia i poniżenia. Jak

„To wam powiedziałem, abyście pokój WE MNIE mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat”. (J 16,33)

👑Maryja także stała się Królową Pokoju w tym, czego doświadczała na świecie. Kiedy musiała oznajmić Józefowi, że jest w ciąży. Kiedy przyszło jej rodzić dziecko w stajni. Kiedy uciekała do Egiptu, bo chciano zamordować Jej maleństwo. Kiedy nie rozumiała postępowania chłopca, który był jednocześnie synem Jej i Boga. Kiedy klęczała pod krzyżem.

🙏🔥Módl się dziś wraz ze swoim Współmałżonkiem, by Bóg odkrył przed Wami sens oczyszczania się tu, na ziemi, w ogniu niepowodzeń i przeciwności. Prosząc Maryję o wstawiennictwo, zapragnijcie przylgnąć do swego Pana i nie odstępować Go. Nie starajcie się za wszelką cenę uniknąć ucisku, a raczej ufajcie, że każdego dnia, po wspólnej modlitwie i spotkaniu z Panem, wypełnia się w Waszym małżeństwie Jego obietnica:

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.”❤️ (J 14, 27)

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA