Dzień 18

RÓŻO DUCHOWNA, módl się za nami.

🌹Jedno z subtelniejszych określeń Maryi, jakie znajdujemy w Litanii Loretańskiej, to właśnie Duchowna Róża. Określenie niezwykle kobiece, sensualne, metaforyczne. Matka Boża jawi nam się w tym litanijnym wezwaniu jako najpiękniejszy kwiat, rozwijający się w ogrodzie Pana. Delikatny i mistyczny, niczym zapach Boga. Jest także, jako ‘rosa mystica’ – pięknem ukrytym pośród cierni.

🌹Symbolika chrześcijańska roży jest bardzo znacząca – z jednej strony odnosi nas do doskonałości Maryi, z drugiej zaś do róży męczeństwa, czyli Męki Chrystusa. Ten kwiat łączy zatem Matkę z Synem – majestatyczność z cierpieniem. Wszystko to ogarnia i spaja coś nadprzyrodzonego, człowieczego i boskiego zarazem – PIĘKNO.❤️

Piękno jest nieoczywistym ratunkiem dla naszego świata. Także dla naszych małżeństw. Prawdziwe piękno potrafi nie tylko przyciągnąć wzrok, ale także przemienić serce. Pamiętacie historię Estery?

🌹„Trzeciego dnia, gdy skończyła się modlić, zdjęła szaty pokutne i przyodziała się we wspaniałości swoje. A gdy już wyglądała pięknie, wezwawszy Boga, który widzi wszystko i ocala, wzięła ze sobą dwie służebnice(…). Ona zaś zapłonęła wdziękiem swej piękności, a oblicze jej rozjaśniło się jakby było pełne miłości, lecz serce miała ściśnięte strachem. Przeszedłszy przez wszystkie drzwi, stanęła przed królem. A on siedział na tronie swego królestwa, strojny we wszystkie swoje wspaniałe szaty, cały w złocie i drogich kamieniach, a wzbudzał wielki postrach. I podniósł majestatyczne swe oblicze, i spojrzał w największym gniewie. A królowa zachwiała się, zmieniła się na twarzy, zbladła i przechyliła się na głowę służącej, która ją wyprzedzała. I przemienił Bóg usposobienie króla na łaskawe, tak że zaniepokojony zeskoczył ze swego tronu i wziął ją w ramiona, aż przyszła do przytomności. I pocieszał ją łagodnymi słowami(…).”(Est 5,1-1d)

🌹Król nie tylko pomógł młodej Żydówce (a w niektórych interpretacjach – nomen omen – swojej żonie!), ale oczarowany Jej delikatnością i pięknem pytał: „Jakie jest twoje życzenie, a będzie ci spełnione, i jaka jest twoja prośba? Choćby to była połowa królestwa, stanie się.”(Est 1,6). Piękno Estery było zachwycające i przemieniające zarazem.

🤔Czy jest coś, czego Ty się boisz? Coś, co sprawia, że „serce masz ściśnięte strachem”? Komu lub czemu nie chcesz stawić czoła w swoim małżeństwie? Może tym majestatycznym królem jest Twój mąż, który – jak sądzisz – wydał już wyrok w Twojej sprawie i patrzy na Ciebie „w największym gniewie”? A może to spojrzenie Twojej Żony sprawia, że „zmieniasz się na twarzy” i przestajesz być sobą

🌹Jeśli tak, historia Żydówki, która uratowała swój naród przed zagładą, może być dla Ciebie drogowskazem. Jej piękno, połączone z modlitwą, stało się narzędziem ocalenia.

🤔Pomyśl, które miejsca w Waszej relacji małżeńskiej są brzydkie? Może to język, jakim się do siebie zwracacie? A może brakuje Wam delikatności w tym, co najbardziej intymne? Lub zwyczajnie przestaliście o siebie dbać i nie zabiegacie już o swego Współmałżonka tak jak kiedyś

Spróbujcie przemieniać rzeczywistość wokół siebie na piękniejszą. Na spotkanie ze sobą zakładajcie, jak Estera, „wspaniałości swoje”. Używajcie najlepszych perfum. Korzystajcie na co dzień ze świątecznej zastawy. I niech to, co najlepsze, będzie zarezerwowane tylko dla Was. Postarajcie się, szczególnie w sytuacjach konfliktowych, być delikatniejsi, pełni wdzięku, niewulgarni i …piękni. Pamiętaj, przystojny Mężu i Ty, urocza Żono, że to sam „Król pragnie Twojej piękności.”(Ps 45, 12)

🙏🔥Módlcie się dziś do Maryi – Róży duchownej, byście, tak jak Ona, potrafili roztaczać wokół siebie zapach Boga. Proście także Jezusa, by nauczył Was odkrywać, czym jest piękno wiary, ukryte także w tym, co rani jak cierń. Próbujcie za wszelka cenę dostrzegać w szarej codzienności piękno boskiego stworzenia, ukryte w błękicie nieba, a nade wszystko w kolorze oczu Waszego Współmałżonka.

🙏Módlmy się:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA

🎵We wzajemnej relacji bądźcie jak kochankowie z Pieśni nad Pieśniami, czytajcie tej biblijny erotyk i mówcie do siebie językiem pięknej miłości:❤️

https://www.youtube.com/watch?v=Sh5nlE8kQrs