Dzień 19

WIEŻO DAWIDOWA, módl się za nami.

💒Wieża Dawidowa to jedno z najmniej oczywistych określeń Matki Bożej. Maryja przyrównana do róży – to połączenie uzasadnione i zrozumiałe, ale delikatna i pokorna kobieta zestawiona z obrazem masywnej fortyfikacji? Ten pozorny paradoks nie jest jedynym, jaki kryje w sobie dzisiejsze wezwanie litanijne.

💒Cytadela Dawida to historyczne miejsce w Jerozolimie. Najznamienitsze. Będące nie tylko chlubą miasta, ale także niezwykle istotne na jego tle – tam bowiem mieszkał król. Tam znajdowała się świątynia. Niektóre źródła podają także, że w miejscu tym król Dawid komponował muzykę do swoich psalmów. Czyż nie wydaje się teraz oczywistym, że Maryja łączy w sobie wspomniane aspekty tej niezwykłej budowli – doskonałość, majestat, chwałę, świętość? I, co najważniejsze, Niepokalana jest naszą wieżą w kontekście wiary – chroni ją, wznosi ku górze, a niekiedy nawet ocala.

🤔Czy Ty jesteś Wieżą Dawidową w swoim małżeństwie? Albo – czy Twoje małżeństwo jest taką wieżą dla Twojego życia? Czy jest czymś pierwszym, najbardziej widocznym? Czymś, co Cię ratuje w chwilach trwogi? Czy Twoja obecność w życiu Współmałżonka daje mu poczucie bezpieczeństwa? Czy Ty – jak strażnik na wieży – wypatrujesz tego, co Wam zagraża, by zawczasu przygotować się do obrony

💒Jakże trudno być podporą dla drugiego. Być może czytając powyższe pytania pomyślałeś sobie – nie, ja nie jestem twierdzą, jestem na to za słaby. Być może nie czujesz się na siłach, by stanowić oparcie, bo ogranicza Cię tyle niedoskonałości – trudne dzieciństwo, codzienne niepokoje, grzech. Być może tak wiele razy zawiodłeś siebie lub swego Współmałżonka, że nie potrafisz już myśleć o sobie jako o warowni, schronieniu, zabezpieczeniu.

💒Chcę Ci powiedzieć, że król, od którego imienia nazwano tę niezwykłą wieżę, dzielił Twój los. W dzieciństwie pełnił w domu podrzędne funkcje; pasał owce, kiedy jego starsi bracia udzielali się w bitwach. Gdy po latach został wodzem, miał licznych wrogów i popełniał wiele błędów. Twórca niemal połowy Psalmów, dopuścił się także niejednego grzechu. Dość wspomnieć, że swoją piękną żonę Betszebę uwiódł pod nieobecność jej pierwszego męża – Uriasza – będącego także jego wiernym żołnierzem. Gdy Betszeba zaszła w ciążę, król Dawid intrygą doprowadził do śmierci Hetyty. Ten wiekopomny władca był więc pastuchem, zdrajcą i cudzołożnikiem. To, co go ocaliło, to nie jego męstwo i doskonałość, a łaska i przebaczenie pochodzące od Boga.

🙏🔥Podczas dzisiejszej modlitwy zapragnij, by być wieżą Dawidową dla swego Współmałżonka. Pamiętaj, że nie oznacza to niezłomnej siły, a raczej ufną, naiwną wręcz wiarę w Boga. Módl się, byś jak Dawid potrafił, narażając się nawet na śmieszność, stawić czoła każdemu Goliatowi, który zagraża Waszemu Małżeństwu. Jeśli do walki z potężnym przeciwnikiem masz tylko kamień – wystarczy. Trzeba jedynie byś uwierzył, nabrał powietrza i powiedz jak Dawid:

🔥„Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów(…).” (1 Sm 17,45)

🙏Módlmy się:
https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA

Dziś z radością przedstawiamy Wam kolejne małżeństwo – Izę I Bartka. Niezwykłe określenie Maryi – Wieżo Dawidowa – zainspirowało ich do refleksji i powiedzenia intrygującego świadectwa. Posłuchajcie: